Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego eUsługi Serwis internetowy eUsługi adresowany jest do osób fizycznych oraz osób prawnych, które chcą przeglądać swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy. Decyzje wymiarowe oraz zmieniające wymiar podatków zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) doręczane są w formie papierowej bądź przez system ePUAPUsługa eUsługi stanowi dodatkową formę wglądu podatnika do swoich zobowiązań wobec gminy. Dzięki usłudze użytkownik ma dostęp do aktualnych informacji z każdego komputera podłączonego do sieci Internet, usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń księgowych podatków i opłat